• Odbierz prezent
BERG HOLDING S.A.: Planowana strategia działalności Śląskie Kamienice S.A. - spółki zależnej od Emitenta na lata 2021-2023 (2021-03-31 11:16)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
BERG HOLDING S.A.
Temat
Planowana strategia działalności Śląskie Kamienice S.A. - spółki zależnej od Emitenta na lata 2021-2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, o planowanej strategii działalności spółki zależnej od Emitenta – Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach [Śląskie Kamienice, Spółka zależna] na lata 2021-2023.

Spółka Śląskie Kamienice, w której Emitent objął 100% akcji, została zawiązana przez Berg Holding, w dniu 5 sierpnia 2020 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 75/2020.

Główny przedmiot działalności Śląskich Kamienic obejmuje inwestycje na rynku nieruchomości [w szczególności w budynki kamienic] poprzez zakup nieruchomości, ich remont lub modernizację [w tym remont elewacji, dachu, instalacji użytkowych, sieci grzewczych oraz części wspólnych], sprzedaż kamienicy lub wyodrębnionych wcześniej lokali, a także na życzenie klientów wyposażenie mieszkań w niezbędne meble i sprzęty gospodarstwa domowego.

Strategia Spółki zależnej na lata 2021-2023 obejmuje:

1. Otwarcie się na rynki lokalne Aglomeracji Śląskiej oraz większe miasta w Polsce.
2. Budowa pierwszego osiedla deweloperskiego.
3. Zakup trzech kolejnych kamienic.
4. Otwarcie na inwestorów zagranicznych.

Spółka zależna planuje realizować działalność opierając się na elastycznym modelu współpracy, tj. partycypacji we wkładzie w zakup, kosztach inwestycji oraz podziale w zyskach, we wszystkich etapach na poziomie: 60% Śląskie Kamienice, 40% Inwestor.

Główne założenia sprzedażowe prezentowanej strategii zakładają osiągnięcie przychody ze sprzedaży, odpowiednio ok. 15 mln zł w 2021 roku, ok. 20 mln zł w 2022 roku oraz ok. 45 mln zł w 2023 roku.

O aktualizacji lub zmianach informacji objętych niniejszym raportem, Emitent poinformuje w trybie stosownych raportów bieżących.
Załączniki
PlikOpis
Śląskie_Kamienice_S_A_Strategia_rozwoju_2021_2023.pdfŚląskie Kamienice S.A. Strategia rozwoju na lata 2021 - 2023
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Management Board of the Berg Holding S.A. with its registered office in Katowice [Company, Issuer] informs about planned business strategy of the Issuer's subsidiary – Śląskie Kamienice S.A. based in Katowice [Śląskie Kamienice, Subsidiary] for the years 2021-2023.

Śląskie Kamienice, in which the Issuer acquired 100% of shares, was established by Berg Holding on August 5, 2020, about which the Company informed in the ESPI current report No. 75/2020.

The main activity of Śląskie Kamienice includes investments on the real estate market [in particular in tenement houses] through the purchase of real estate, renovation or modernization [including renovation of the facade, roof, utility installations, heating networks and common areas], sale of a tenement house or previously separated premises, as well as, at the clients request, furnishing the apartments with the necessary furniture and household appliances.

The subsidiary strategy for 2021-2023 includes:

1. Opening up to the local markets of the Silesian Agglomeration and larger cities in Poland.

2. Construction of the first development housing estate.

3. Purchase of three more tenement houses.

4. Openness to foreign investors.

The subsidiary plans to operate based on a flexible model of cooperation, i.e. participation in the purchase contribution, investment costs and profit distribution, at all stages at the level of: 60% Śląskie Kamienice, 40% Investor.

The main sales assumptions of the presented strategy assume the achievement of sales revenues, respectively approx.15 million PLN in 2021, approx. 20 million PLN in 2022 and approx. 45 million PLN in 2023.

The Issuer will inform about updates or changes to the information covered in this report by way of relevant current reports.

BERG HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERG HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-064Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kopernika6/2
(ulica)(numer)
+48 32 445 35 56+48 32 323 17 68
(telefon)(fax)
biuro@bergholding.plwww.bergholding.pl
(e-mail)(www)
627273430242938836
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Ofka PiechniczekPrezes Zarządu
2021-03-31Kamil KitaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk