• Odbierz prezent
BERG HOLDING S.A.: Planowana strategia działalności ELON MOTORS S.A. - spółki stowarzyszonej z Emitentem na lata 2021-2023 (2021-02-19 10:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
BERG HOLDING S.A.
Temat
Planowana strategia działalności ELON MOTORS S.A. - spółki stowarzyszonej z Emitentem na lata 2021-2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, o planowanej strategii działalności spółki stowarzyszonej z Emitentem – ELON MOTORS S.A. z siedzibą w Gdańsku [ELON MOTORS, Spółka stowarzyszona] na lata 2021-2023.

Spółka ELON MOTORS, w której Emitent objął 21% akcji, została zawiązana przez Spółkę oraz cztery osoby fizyczne, spośród których jedna, tj. Pan Łukasz Rosiński jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, w dniu 4 grudnia 2020 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 74/2020.

Główny przedmiot działalności ELON MOTORS obejmuje produkcję, dystrybucję, budowanie rynku sprzedaży oraz organizowanie wszelkich działań operacyjnych związanych z produkcją, dystrybucją i sprzedażą motocykli, skuterów, hulajnóg i rowerów elektrycznych.

Strategia Spółki stowarzyszonej na lata 2021-2023 obejmuje:

1. Rozwój marki ELON MOTORS jako producenta i dystrybutora pojazdów elektrycznych na rynku polskim.
2. Tworzenie indywidualnie dopasowanych produktów i usług na bazie motocykli, skuterów, rowerów, hulajnóg i rowerów elektrycznych.
3. Projektowanie własnej linii gadżetów dedykowanych pojazdom elektrycznych.
4. Rozszerzenie dystrybucji produktów i usług marki ELON MOTORS na rynki Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki.
5. Badania i rozwój w obszarze elektromobilności. Optymalizacja linii produkcyjnych zarządzanych przez Spółkę stowarzyszoną.

Spółka stowarzyszona planuje realizować działalność opierając się na następujących modelach współpracy:
1. Business to Customer [B2C] - rozwój sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platform sprzedażowych takich jak np. Allegro czy Amazon oraz systemu placówek własnych i franczyzowych.
2. Business to Business [B2B] - rozwój sprzedaży pojazdów elektrycznych tj. głownie skuterów i hulajnóg dla firm, jako środek generujący oszczędności w przedsiębiorstwie.

Główne założenia sprzedażowe prezentowanej strategii zakładają osiągnięcie przychody ze sprzedaży oferowanych pojazdów, odpowiednio ok. 3,2 mln zł w 2021 roku, ok. 6,1 mln zł w 2022 roku oraz ok. 12,7 mln zł w 2023 roku.

O aktualizacji lub zmianach informacji objętych niniejszym raportem, Emitent poinformuje
w trybie stosownych raportów bieżących.
Załączniki
PlikOpis
Strategia rozwoju elon motors 2021-2023.pdfStrategia rozwoju ELON MOTORS S.A. na lata 2021 - 2023
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Berg Holding S.A. with its registered office in Katowice [Company, Issuer] informs about the planned strategy of operations of the Issuer's associated company - ELON MOTORS S.A. with its registered office in with its registered seat in Gdańsk [ELON MOTORS, Associated Company] for the years 2021-2023.

The partnership ELON MOTORS, in which the Issuer took up 21% of shares, was established by the Company and four natural persons, one of whom, i.e., Mr. Łukasz Rosiński is a member of the Issuer's Supervisory Board, on 4 December 2020, about which the Company informed in the current report ESPI no 74/2020.

The core business of ELON MOTORS includes manufacturing, distribution, building sales market and organizing all operational activities related to production, distribution and sale of motorcycles, motor scooters, scooters and electric bicycles.

The Associate's strategy for 2021-2023 includes:

1. Development of ELON MOTORS brand as a manufacturer and distributor of electric vehicles on the Polish market.

2. Creating customized products and services based on motorcycles, scooters, bicycles, motor scooters and electric bikes.

3. Designing of own line of gadgets dedicated for electric vehicles.

4. Expanding the distribution of products and services under ELON MOTORS brand to the markets of Europe, North and South America and Africa.

5. Research and development in the field of electromobility. Optimization of the production lines managed by the associated company.

The associated company plans to carry out its business based on the following cooperation models:

1. Business to Customer [B2C] - development of sales through online store and sales platforms like Allegro or Amazon and the system of own and franchise outlets.

2.Business to Business [B2B] - development of sales of electric vehicles, i.e. mainly motor scooters and scooters for companies as a means to generate savings in the company.

The main sales assumptions of the presented strategy assume generating revenues from sales of the vehicles offered, respectively, of about 3.2 million PLN in 2021, about 6.1 million PLN in 2022 and about 12.7 million PLN in 2023.

The Issuer will inform about updates or changes to the information covered in this report by way of relevant current reports.

BERG HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERG HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-064Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kopernika6/2
(ulica)(numer)
+48 32 445 35 56+48 32 323 17 68
(telefon)(fax)
biuro@bergholding.plwww.bergholding.pl
(e-mail)(www)
627273430242938836
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Ofka PiechniczekPrezes Zarządu
2021-02-19Kamil KitaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk