• Odbierz prezent
BENEFIT SYSTEMS S.A.: Postanowienie w związku z postępowaniem antymonopolowym (2021-10-27 17:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr38/2021
Data sporządzenia: 2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Postanowienie w związku z postępowaniem antymonopolowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów 63/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., 92/2018 z dnia 28 listopada 2018 r., 20/2019 z dnia 7 maja 2019 r., 39/2019 z dnia 1 października 2019 r. oraz 7/2020 z dnia 3 marca 2020 r., 21/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., 51/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz 19/2021 z dnia 31 maja 2021 r. Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Prezes Urzędu", na mocy którego nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego przewidziano na dzień 31 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu wskazał, że z uwagi na m. in. złożony charakter postępowania zakończenie postępowania na obecnym etapie nie jest możliwe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Decision related to antimonopoly proceedings

With reference to reports No. 63/2018 of 28 June 2018, No. 92/2018 of 28 November 2018, No. 20/2019 of 7 May 2019, No. 39/2019 of 1 October 2019 and No. 7/2020 of 3 March 2020, No. 21/2020 of 30 July 2020, No. 51/2020 of 28 December 2020 and No. 19/2021 of 31 May 2021 Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in Warsaw informs, that they received decision of the President of Office of Competition and Consumer Protection hereinafter, the ‘President of UOKiK' under which the new expected date of completion of the antimonopoly proceeding is 31 December 2021. The President of UOKiK indicated that due to, among others, the complex nature of the proceedings, it was not possible to end the proceedings at the current stage.

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski2
(ulica)(numer)
+48 22 242 40 00+48 22 831 79 20
(telefon)(fax)
ir@benefitsystems.plwww.benefitsystems.pl
(e-mail)(www)
836-16-76-510750721670
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27Bartosz JózefiakCzłonek ZarząduBartosz Józefiak
2021-10-27Emilia RogalewiczCzłonek ZarząduEmilia Rogalewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk