• Sklep
  • Odbierz prezent
polityka pieniężna w Polsce
Z artykułu dowiesz się:

- Czym Marek Belka argumentował decyzję RPP w sprawie stóp procentowych
- Co szef NBP powiedział na wczorajszej konferencji

Marek Belka, szef NBP, odpowiadał wczoraj na konferencji prasowej na pytania dziennikarzy. Konferencja Belki odbyła się o godzinie 16:00 i związana była z wczorajszą decyzją Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Przypomnijmy, że RPP zdecydowała się wczoraj na utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie. Ostatnią zmianą w przypadku stóp procentowych NBP była obniżka z marca 2015 roku. Od tego czasu stopy utrzymują się na rekordowo niskim poziomie:

  • stopa referencyjna: 1,5%
  • stopa lombardowa: 2,5%
  • stopa depozytowa: 0,5%
  • stopa redyskontowa weksli: 1,75%

 

Ekonomiści oczekiwali takiego kroku ze strony RPP, przy czym pogłębiająca się deflacja (w marciu wskaźnik inflacji, który znajduje się na ujemnym poziomie jeszcze się obniżył) może budzić pewien niepokój i gospodarka może potrzebować poluzowania polityki pieniężnej.

Belka nie uważa, że pogłębienie się deflacji czyni obniżkę stóp procentowych pewniejszą:

"Nie sądzę, aby można było powiedzieć, że wydarzenia z ostatniego miesiąca uczyniły obniżkę stóp bardziej prawdopodobną. Rzeczywiście mamy wskaźnik inflacji ujemny i bardzo niski, stąd sporo dyskusji było dziś na temat statystyki. Na temat tego, czy w sposób właściwy ujmujemy różne elementy koszyka dóbr" - powiedział szef NBP.

"Nie mogę powiedzieć, abyśmy zbliżyli się do obniżki stóp. Przede wszystkim patrząc na dynamiczny wzrost gospodarczy w Polsce. Obserwujemy zdecydowaną poprawę na rynku pracy. Fundusz płac rośnie, szczególnie realnie, gdy wziąć pod uwagę ujemny wskaźnik CPI. To nie są sytuacje, gdy nawet w takich warunkach deflacyjnych, myśli się o obniżce stóp" dodał Belka.

 

Po tym jak w ubiegłym miesiącu EBC zdecydowało się na obniżkę stóp procentowych doszło również do obniżenia poziomu stp procentowych na Węgrzech. Belka zapytany o to, czy kwestia ta była poruszana podczas obrad Rady i czy obniżka stóp na Węgrzech może mieć wpływ na politykę pieniężną w Polsce.

"Jeżeli chodzi o Węgrów, to ich może niepokoić taka sytuacja, kiedy oni obniżają, a my nie obniżamy. Odwrotnie to raczej nie…" - powiedział Belka.

Obecny na konferencji członek RPP Kamil Zubelewicz przyznał, że sytuacja na Węgrzech jest analizowana przez Radę:

"Bardzo wnikliwie analizujemy sytuację na Węgrzech, jednak jest ona inna niż w Polsce i inne są działania organów odpowiedzialnych za politykę pieniężną." - powiedział Zubelewicz.

 

Belka uzasadnił decyzję Rady o pozostawieniu stóp procentowych na obecnym poziomie tym, że zdaniem Rady obecnie osiągnięty jest poziom równowagi.

"... dlaczego dzisiaj nie chcemy ciąć? Dlatego, że myślę, że dotarliśmy do poziomu równowagi. Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – ich oprocentowanie jest stabilne od wielu miesięcy. Rzadko pamiętamy, że stopy od kredytu dla przedsiębiorstw niewielkich, a są one z punktu widzenia Europy Zachodniej malutkie, są na tym samym poziomie co w krajach strefy euro." - powiedział Belka.

 

Żródło informacji: bankier.pl


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk