• Odbierz prezent
BEDZIN: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2020 rok. (2021-04-19 15:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2020 rok, którego publikacja miała pierwotnie nastąpić w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Przedmiotowe raporty zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku wskazane w raporcie bieżącym 1/2021 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:
§ 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZINEnergetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-144Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bolesława Krzywoustego7
(ulica)(numer)
(+48) 61 227 57 10-11(+48) 61 227 57 12
(telefon)(fax)
ecbedzin@ecb.com.plecbedzin.pl
(e-mail)(www)
625-000-76-15271740563
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Bartosz DryjskiCzłonek Zarządu
2021-04-19Kamil KamińkiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk