• Odbierz prezent
BEDZIN: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. (2021-10-21 16:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr45/2021
Data sporządzenia:2021-10-21
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że
w dniu dzisiejszym tj. 21 października 2021 roku Pan Kamil Kamiński, Członek Zarządu Emitenta złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 października 2021 roku.

Pan Kamil Kamiński złożył rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem do rezygnacji, w treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757].
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do raportu 45_2021.pdfRezygnacja
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZINEnergetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-144Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bolesława Krzywoustego7
(ulica)(numer)
(+48) 61 227 57 10-11(+48) 61 227 57 12
(telefon)(fax)
ecbedzin@ecb.com.plecbedzin.pl
(e-mail)(www)
625-000-76-15271740563
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-21Kamil KamińskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk