• Odbierz prezent
BEDZIN: Zgoda Rady Nadzorczej na rozpoczęcie procesu połączenia Emitenta ze spółką zależną (2022-05-26 21:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr39/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Zgoda Rady Nadzorczej na rozpoczęcie procesu połączenia Emitenta ze spółką zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w stanowisku Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu [„Spółka”, „Emitent”] stanowiącego element skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok, w którym wskazano m.in. na zamiar podjęcia działań związanych z połączeniem Emitenta ze spółką zależną Elektrociepłownią BĘDZIN sp. z o.o. [„Spółka Zależna”] Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 26 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu łączenia Emitenta oraz Spółki Zależnej z zachowaniem wszystkich wymogów wskazanych w art. 498 i n. Kodeksu spółek handlowych, a także statutach i umowach spółek oraz ich dokumentach wewnętrznych.
O kolejnych etapach procesu połączenia Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZINEnergetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-144Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bolesława Krzywoustego7
(ulica)(numer)
(+48) 61 227 57 10-11(+48) 61 227 57 12
(telefon)(fax)
ecbedzin@ecb.com.plecbedzin.pl
(e-mail)(www)
625-000-76-15271740563
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Sebastian ChęcińskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk