• Odbierz prezent
BEDZIN: Korekta informacji o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR. (2021-03-18 16:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021K
Data sporządzenia:2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Korekta informacji o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu
18 marca 2021 roku korekty zawiadomienia z dnia 15.03.2021 roku przekazanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego dotyczącego formy nabycia akcji Spółki i miejsca realizacji transakcji.

Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego nastąpiło poprzez wypłatę dywidendy w formie rzeczowej w postaci akcji Spółki, dokonaną poza system obrotu.
Powyższa transakcja nie wpływa na zmianę ilości posiadanych akcji, wpływa jedynie na zmianę charakteru kontroli nad akcjami Spółki z kontroli pośredniej na kontrolę bezpośrednią.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Załączniki
PlikOpis
zawadomienie_korekta_KK.pdfzawiadomienie KK
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZINEnergetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-144Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bolesława Krzywoustego7
(ulica)(numer)
(+48) 61 227 57 10-11(+48) 61 227 57 12
(telefon)(fax)
ecbedzin@ecb.com.plecbedzin.pl
(e-mail)(www)
625-000-76-15271740563
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Bartosz DryjskiCzłonek Zarządu
2021-03-18Kamil KamińskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk