• Odbierz prezent
BBI DEVELOPMENT SA: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla projektu „Roma Tower” w Warszawie. Decyzja o wyborze opcji zaangażowania inwestora zewnętrznego. (2021-02-26 14:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2020
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla projektu „Roma Tower” w Warszawie. Decyzja o wyborze opcji zaangażowania inwestora zewnętrznego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”) - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 30 października 2020 roku - informuje, że w dniu 26 lutego 2021 roku Zarząd spółki współkontrolowanej PW Sp z o.o. (udział Grupy Kapitałowej Emitenta: 45%), zarządzający projektem „Roma Tower”, realizowanym w Warszawie u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej (dalej: „Projekt”), podjął uchwałę o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych dla Projektu oraz o wyborze opcji polegającej na pozyskaniu dla Projektu zewnętrznego inwestora.

Zarząd spółki celowej zdecydował, że będzie podejmował działania, w celu pozyskania dla Projektu nowego, zewnętrznego inwestora i wniesienia przez niego istotnego wkładu własnego do Projektu, przy odpowiednim zmniejszeniu udziału w Projekcie obecnych jego wspólników.

Zgodnie z założeniami, pozyskanie nowego inwestora i dofinansowanie przez niego Projektu winno zmierzać do: (a) zwiększenia wkładu własnego do poziomów docelowych wynikających z projektowanego budżetu Projektu i wymogów instytucji finansowych; (b) przyspieszenia realizacji Projektu oraz zwiększenia płynności grupy kapitałowej Emitenta; (c) upłynnienia części udziałów w Projekcie przez obecnych jego wspólników; (d) rozpoczęcia właściwych prac deweloperskich w Projekcie, (e) a w dalszej perspektywie pozyskania zewnętrznego finansowania bankowego dla Projektu.

Wspomniana uchwała wyraża jednomyślną ocenę Zarządu spółki celowej, że przystąpienie do Projektu zewnętrznego inwestora oraz dofinansowanie przez niego Projektu, mając na uwadze znaczącą skalę inwestycji, jest optymalnym scenariuszem realizacji Projektu, który pozwoli na maksymalizację wartości dla obecnych jego wspólników.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska, Plac Unii, Budynek A2
(ulica)(numer)
22 204 00 4022 204 00 41
(telefon)(fax)
fundusz@bbidevelopment.plwww.bbidevelopment.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-256010956222
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2021-02-26Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk