• Odbierz prezent
BBI DEVELOPMENT SA: Umowa dzierżawy hotelu Moxy Warsaw Praga w projekcie Centrum Praskie Koneser – aktualizacja informacji poufnej. (2021-03-01 18:57)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Umowa dzierżawy hotelu Moxy Warsaw Praga w projekcie Centrum Praskie Koneser – aktualizacja informacji poufnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”) - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 2 lutego 2021 roku - informuje, że w dniu 1 marca 2021 roku zawarta została pomiędzy spółką z grupy Marriott (jako franczyzodawcą marki „Moxy by Marriott”) a nowym dzierżawcą hotelu Moxy Warsaw Praga nowa umowa franczyzy wraz z innymi, powiązanymi z nią umowami, w tym także umowa trójstronna ze spółką współkontrolowaną przez Emitenta pod nazwą Centrum Praskie Koneser sp. z o.o. sp.k. (dalej: „CPK”), która określiła uprawnienia CPK, jako właściciela hotelu, wobec stron stosunku franczyzy (franczyzodawcy oraz nowego dzierżawcy hotelu).

Powyższa informacja jest istotna z uwagi na okoliczność, iż stanowi aktualizację informacji o zawarciu umowy dzierżawy z dnia 28 stycznia 2021 roku, o czym Emitent informował w dniu 2 lutego 2021 roku, w raporcie bieżącym nr 2/2021. Emitent przypomina, że umowa dzierżawy hotelu „Moxy Warsaw Praga” z dnia 28 stycznia 2021 roku zawarta została pod warunkiem rozwiązującym, że jeżeli do 30 kwietnia 2021 roku nie doszłoby do zawarcia powyższych umów, wówczas umowa dzierżawy hotelu uległaby rozwiązaniu z dniem 30 kwietnia 2021 roku. Ponieważ jednak do zawarcia przedmiotowych umów doszło – umowa dzierżawy hotelu „Moxy Warsaw Praga” pozostaje w mocy.MESSAGE (ENGLISH VERSION)BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska, Plac Unii, Budynek A2
(ulica)(numer)
22 204 00 4022 204 00 41
(telefon)(fax)
fundusz@bbidevelopment.plwww.bbidevelopment.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-256010956222
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-01Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki

2021-03-01Piotr Litwiński Członek ZarząduPiotr LitwińskiESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk