• Odbierz prezent
BBI DEVELOPMENT SA: Decyzja o przystąpieniu do realizacji strategii i podjęcia działań zmierzających do sprzedaży projektu „Centrum Praskie KONESER” (2021-07-22 17:42)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Decyzja o przystąpieniu do realizacji strategii i podjęcia działań zmierzających do sprzedaży projektu „Centrum Praskie KONESER”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 22 lipca 2021 roku Zarząd spółki współkontrolowanej przez Emitenta oraz przez grupę Liebrecht&Wood (tj. spółki Centrum Praskie Koneser spółka z o.o., dalej: „CPK”) - będącej jedynym wspólnikiem reprezentującym i prowadzącym sprawy spółki celowej (tj. Centrum Praskie Koneser sp. z o.o. sp.k., dalej: „Spółka Celowa”) – podjął uchwałę, na mocy której zdecydował o przystąpieniu do realizacji strategii i podjęcia działań zmierzających do sprzedaży wieloużytkowego (mixed-use), deweloperskiego projektu pn. „Centrum Praskie Koneser” zrealizowanego przez Spółkę Celową w Warszawie, w kwartale ulic: Ząbkowska/Markowska/Białostocka/Brzeska i oddanego do użytkowania pod koniec 2018 roku (dalej: „Projekt KONESER”).

Projekt KONESER został w istotnej swej części skomercjalizowany w swych zdywersyfikowanych obszarach użytkowych: biura, hotel, kultura, gastronomia, usługi oraz handel.
Podjęta przez Zarząd CPK uchwała oznacza, że CPK rozpocznie proces rozpoznawania rynku/ podmiotów, które mogą być zainteresowane nabyciem Projektu KONESER.

Z punktu widzenia Emitenta podjęcie powyższej, wspólnej (wraz z większościowym inwestorem w tym przedsięwzięciu) decyzji ma istotne znaczenie, gdyż rozpoczyna proces poszukiwania potencjalnego, przyszłego nabywcy Projektu KONESER, a w dalszej perspektywie zmierza do sprzedaży tego projektu, co wiązałoby się z uzyskaniem przez Emitenta znaczących przepływów z tego tytułu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska, Plac Unii, Budynek A2
(ulica)(numer)
22 204 00 4022 204 00 41
(telefon)(fax)
fundusz@bbidevelopment.plwww.bbidevelopment.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-256010956222
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-22Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2021-07-22Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk