• Odbierz prezent
BBA: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem (2021-03-12 21:52)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 marca 2021 r. zawarł ze spółką Polaudit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 552 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-12 21:52:01Łukasz GórskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk