• Odbierz prezent
BBA: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2021 r. (2021-06-25 22:31)
fot. freepik.com
Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 czerwca 2021 r. w Krakowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej, a w miejsce uchwały dotyczącej punktu 15 porządku obrad podjęto uchwałę o odmiennej treści (bez zmiany art. 30 Statutu Spółki). Nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Ponadto Zarząd informuje, iż Zgromadzenie postanowiło o zmianie art. 2 Statutu Spółki:
- dotychczasowa treść art. 2 Statutu Spółki: „Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.”
- uchwalona treść art. 2 Statutu Spółki: „Siedzibą Spółki jest Kraków.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-06-25 22:31:54Łukasz GórskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk