• Odbierz prezent
Bariery podażowe wciąż hamują polskie przetwórstwo. Indeks PMI a notowania złotego i rentowność  polskich obligacji
fot. freepik.com

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w sierpniu do 56,0 pkt. wobec 57,6 pkt. w lipcu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (56,7pkt.) i nieznacznie powyżej naszej prognozy (55,9 pkt.). Spadek indeksu wynikał z niższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, czasu dostaw i zatrudnienia), podczas gdy przeciwny wpływ miał wzrost zapasów.

Zgodnie z raportem do wolniejszego wzrostu produkcji przyczyniły się opóźnienia w dostawach. W rezultacie zaległości produkcyjne zwiększyły się w sierpniu w prawie rekordowym tempie (tj. nieznacznie niższym niż w czerwcu). Warto zwrócić uwagę, że zaległości szybko narastały pomimo spowolnienia wzrostu nowych zamówień ogółem. Odpowiadał za to słabszy popyt krajowy podczas gdy napływ zamówień eksportowych nasilił się, co jest spójne z dobrą koniunkturą obserwowaną w przetwórstwie strefy euro (por. MAKROmapa z 30.08.2021).

Choć wciąż trudno mówić o osłabieniu barier podażowych w polskim przetwórstwie, to należy zwrócić uwagę, że narastały one w sierpniu w najwolniejszym tempie od kilku miesięcy. Czas dostaw wciąż się wydłużał, jednak w najmniejszym stopniu od marca br. Podobnie ceny półproduktów i materiałów wykorzystywanych w produkcji, jak również cen produktów finalnych rosły w sierpniu najwolniej od odpowiednio lutego i kwietnia br.

Ciekawym elementem dzisiejszych wyników badań koniunktury jest znaczące zmniejszenie tempa wzrostu zatrudnienia (do najniższego poziomu od sierpnia 2020 r.). Uważamy, że wyraźnie mniejszy niż w ostatnich miesiącach wzrost zatrudnienia wynikał z wygaśnięcia efektu ostatniego etapu odmrażania gospodarki. Nie można jednak wykluczyć, że jest to również efekt obaw przedsiębiorców o perspektywy popytu w ciągu najbliższych kilku miesięcy w kontekście zbliżającej się kolejnej fali pandemii koronawirusa. Taki pesymizm był obrazowany spadkiem wskaźnika oczekiwanej produkcji w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, do najniższego poziomu od kwietnia br.

Średnia wartość indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszyła się do 56,8 pkt. w okresie lipiec-sierpień z 58,3 pkt. w II kw., co sygnalizuje spowolnienie wzrostu gospodarczego w III kw. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie. Dzisiejsze dane są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk