• Sklep
  • Odbierz prezent
Banki zrzeszające - podsumowanie sytuacji w I półroczu 2018 r.

Banki zrzeszające osiągnęły w I półroczu 2018 r. zysk netto w kwocie 18,0 mln zł, tj. o 74,7 % więcej niż w I półroczu 2017 r. Należności banków zrzeszających od sektora niefinansowego i samorządowego z mniejszyły się w stosunku do grudnia 2017 r. o 4,2 %, do 13,1 mld zł, zaś w przypadku samego sektora niefinansowego o 1,7 % do 11,2 mld zł.

W ciągu I półrocza 2018 r. nastąpiło pogorszenie jakości należności banków zrzeszających od sektora niefinansowego oraz samorządów: udział należności zagrożonych wzrósł z 13,7% w grudniu 2017 r. do 19,2% w czerwcu 2017r. Pogorszenie to wystąpiło przede wszystkim w grupie przedsiębiorstw: z 19,7% do 27,9% oraz przedsiębiorców indywidualnych z 27,9% 34,6%. Wyrezerwowanie należności ze stwierdzoną utratą wartości od sektora niefinansowego w  bankach zrzeszających wzrosło z 40,8% w grudniu 2017r. do 43,1%. Depozyty w bankach zrzeszających zmniejszyły się w ciągu I półrocza 2018 r. o 5,1 % (tj. o 1,7 mld zł , do 30,8 mld zł ). Fundusze własne banków zrzeszających na koniec czerwca 2 01 8 r. były wyższe o 7,0% niż w grudniu 2017 r. i wyniosły 2,0 mld zł. Kapitał Tier I stanowił 78,4% funduszy własnych ( 80,4 % w grudniu 201 7 r.). Współczynniki kapitałowe obydwu banków zrzeszających wzrosły.

Czytaj także: Banki spółdzielcze - podsumowanie sytuacji w I półroczu 2018 r.

Na koniec czerwca 2018 r. działało 550 banków spółdzielczych , z czego 350 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 198 w SGB - Banku SA w Poznaniu. Poza zrzeszeniami działają Krakowski Bank Spółdzielczy oraz Bank Spółdzielczy w Brodnicy. S pośród  55 0 banków  spółdzielczych  48 9 banków  było  uc.. Czytaj
Banki spółdzielcze - podsumowanie sytuacji w I półroczu 2018 r.

Źródło: www.knf.gov.pl


FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk