• Odbierz prezent
Banki nie mogą podnieść się z kolan. Czy ING i PKO BP mają szanse na wzrosty w najbliższym czasie?

Od rozpoczęcia panicznej wyprzedaży związanej z koronawirusem banki zostały bardzo mocno przecenione. Sub-indeks WIG-banki skupiający spółki bankowe stracił na wyprzedaży prawie 80%. Na większości indeksów i spółek połowa marca to koniec spadków i lokalny dołek. WIG-Banki jednak osłabił się od marca do maja o kolejnych prawie 10%. Wielkość odbicia, które nastąpiło w połowie maja 2020 to tylko 25%. Czy i gdzie zatem szukać sygnałów kupna na akcjach największych przedstawicieli sektora bankowego?

ING – uwaga na poziom 130 PLN

Na początku sierpnia 2020 ING Bank Śląski poinformował o wynikach za II kwartał 2020. Spółka odnotowała 316,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 469,1 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 099,2 mln zł wobec 1 053,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 344 mln zł wobec 353,7 mln zł rok wcześniej. Bank szacuje, że łączny wpływ trzech obniżek stóp procentowych będzie mieć negatywny wpływ na jego wynik odsetkowy w 2020 roku w przedziale 255-305 mln zł.

Notowania ING Banku Śląskiego wpisują się w słabość całego sektora. Kurs akcji tworzy sekwencję coraz niższych szczytów i dołków potwierdzając panujący trend spadkowy. Ostatecznym wsparciem, poniżej którego może dojść do przyśpieszenia spadków jest okrągły poziom 130 PLN. Żeby w ogóle można było zacząć myśleć o kupowaniu akcji, notowania ING musiałaby najpierw pokonać opór na poziomie 142 PLN. Wtedy po reteście wsparcia można szukać sygnałów kupna z celem na ok. 165-170 PLN.

 Wykres 1. Notowania ING Bank Śląski, interwał dzienny

Wykres 1. Notowania ING Bank Śląski, interwał dzienny

PKO w konsolidacji. Wybicie górą czy dołem?

Notowania PKO BP znajdują się w trendzie bocznym od połowy marca. Popyt nie ma siły na skuteczne wybicie powyżej 25 PLN. Ten poziom oporu wydaje się kluczowy dla ewentualnych dalszych wzrostów na spółce. Cena już 3-krotnie podchodziła pod ten poziom za każdym razem od niego odpadając. Jeśli akcje obecnie znajdują się w fazie akumulacji, powinno nastąpić przyspieszenie po wybiciu w/w lokalnych szczytów. Z drugiej strony, poziom 20 PLN za akcję stanowi wsparcie przed dalszymi spadkami. Obecnie notowania znajdują się poniżej 22 PLN.

 Wykres 2. Notowania PKO BP, interwał dzienny

Wykres 2. Notowania PKO BP, interwał dzienny

Notowania: PKO Bank Polski SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PKO/

Michał Kalista

Z rynkami finansowymi związany od 2007 roku; Od początku zorientowany na analizę techniczną, obecnie z uwzględnieniem fundamentów, danych makro oraz psychologii. W analizie opiera się na Price Action, formacjach cenowych oraz geometrii rynku. Prywatnie pasjonat gitary klasycznej i pieszych wędrówek po Beskidzie Niskim i Bieszczadach.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk