• Odbierz prezent
Bank Pocztowy MakroExpress: PKB w Q1’20: 1.9%r/r (flash estimate)

Według szybkiego szacunku GUS tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosło 1.9%r/r wobec 3.2%r/r w czwartym kwartale 2019 r. Jest to wynik wyższy od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 1.7%r/r. Kolejny szacunek PKB i jego pełna struktura opublikowane zostaną 29 maja br.

Wnioski: Pierwszy kwartał br. był prawdopodobnie ostatnim w tym roku z dodatnim odczytem PKB. Dynamika była już co prawda sporo niższa od zanotowanej w czwartym kwartale 2019 r., ale nie ma wątpliwości co do tego, że mocno zaważył na tym wyniku marzec, kiedy to od połowy miesiąca nastąpiło zamrożenie gospodarki. W strukturze PKB w pierwszym kwartale br., która opublikowana zostanie w końcu maja, zobaczymy zapewne przede wszystkim mocne wyhamowanie konsumpcji gospodarstw domowych. Inwestycje, w mojej ocenie, były wciąż na plusie, na co wdaje się wskazywać dynamika produkcji budowlano-montażowej w tym okresie, która okazała się pozytywnym zaskoczeniem (wzrost o 5.8%r/r wobec 4.0%-ego spadku w ostatnim kwartale 2019 r.). Pozytywny wkład we wzrost PKB miał także zapewne eksport netto.

Pandemia koronawirusa całkowicie zmieniła perspektywy dla polskiej gospodarki na ten rok, a także na kolejne lata. Drugi kwartał br. będzie jednocześnie pierwszym, w którym Polska w okresie ostatnich 30 lat doświadczy recesji gospodarczej i będzie ona, w mojej ocenie, głęboka. Wychodzenie z tej zapaści, przy założeniu stopniowego powrotu do „nowej normalności”, potrwa do końca br. i dopiero w pierwszym kwartale 2021 r. jest szansa na powrót dynamiki PKB do dodatnich poziomów. Należy jednak podkreślić, że niepewność co do tych prognoz jest bardzo duża, gdyż nie można wykluczyć np. drugiej fali epidemii jesienią i kolejnych tym samym lockdownów. Taka sytuacja niewątpliwie wymuszałaby kolejne rewizje w dół prognoz gospodarczych na ten rok. Na ten moment prognozowany przeze mnie spadek PKB w tym roku to 3.5%.


Monika Kurtek

Główny ekonomista, Bank Pocztowy

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk