• Odbierz prezent
Bank Pekao zwiększa zaangażowanie w OZE
fot. freepik.com

Konsorcjum trzech banków, w składzie Bank Pekao S.A., PKO BP i mBank, podpisało umowę kredytową z PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. na finansowanie największej w Polsce farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp. Kwota umowy wynosi 175 mln zł i obejmuje kredyt długoterminowy oraz kredyt VAT. Inwestycja zlokalizowana będzie w gminie Brudzew w województwie wielkopolskim. Budowa ma zakończyć się w październiku tego roku.

W ramach umów finansowania podpisana została również Umowa Wsparcia, w której gwarantem będzie Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA (ZE PAK SA). Energię z nowej farmy fotowoltaicznej rozdystrybuuje Polkomtel Sp. o .o. Udział Pekao w tej inwestycji to kolejne działanie sukcesywnie zwiększające zaangażowanie banku w strategiczny obszar finansowania OZE, wpisujący się w zrównoważony rozwój Banku Pekao w oparciu o czynniki ESG.  

- Udział Pekao w inwestycji ZE PAK SA zwiększa nasze zaangażowanie w projekty wspierające proces transformacji energetycznej w Polsce, realizację inicjatyw ekologicznych oraz finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii. Posiadamy znaczącą ekspozycję na zielone inwestycje, dlatego tym bardziej cieszę się, że do naszego portfolio dołącza projekt o tak dużej skali. Jesteśmy odpowiednio przygotowani aby w przyszłości finansować kolejne tego typu projekty – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Inwestycja ZE PAK SA wpisuje się w transformację terenów pogórniczych w Polsce. Obszar inwestycji stanowi zrekultywowany teren po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego, gdzie jeszcze w lutym tego roku wydobyta została jego ostatnia tona. 

Bank Pekao angażując się w projekty ekologiczne finansuje m.in. farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne czy niskoemisyjny transport miejski. W ubiegłym roku Pekao uczestniczył w emisji obligacji o charakterze zrównoważonym największych polskich spółek energetycznych Orlen i Tauron. Grupa Pekao wypracowała również strukturę programu emisji obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie o wartości 2,5 mld zł. Ma to zapewnić pozyskanie finansowania na modernizację i rozbudowę spalarni odpadów komunalnych oraz budowę sortowni odpadów. W swojej ofercie bank posiada także pożyczkę ekspresową na cele ekologiczne w ramach akcji „Zadbaj o dobry klimat”. W sumie wartość zielonego i zrównoważonego finansowania w Pekao przekroczyła 8 mld zł w 2020 roku.

 


Bank Pekao S.A.

Założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).  Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk