• Odbierz prezent
Bank Pekao z wynikami finansowymi za III kwartał 2020 r.

5 listopada Bank Pekao opublikował wyniki finansowe za III kwartał. Zysk netto okazał się wyższy niż spodziewali się analitycy.

 

5 listopada przed sesją na GPW Bank Pekao opublikował raport kwartalny. W III kwartale wynik odsetkowy wyniósł 1,2 mld zł wobec 1,39 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 13,5% rok do roku. Uzyskany wynik odsetkowy był zgodny z konsensusem analityków. Wynik z prowizji wyniósł 595,1 mln zł wobec 643 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 7,4% rdr. Wynik ten był zbliżony do oczekiwań analityków. Konsensus zakładał 597,2 mln zł.

Bank Pekao zakończył III kwartał zyskiem netto w wysokości 370,9 mln zł wobec 656 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wypracowany zysk netto był o 43,5% niższy niż przed rokiem. Okazał się jednak wyższy o 4,4% od konsensusu analityków na poziomie 355,1 mln zł.

W III kwartale odpisy wyniosły 277,4 mln zł i były niższe o 8% od szacunków analityków na poziomie 301,7 mln zł.

Bank Pekao jest kolejnym z największych banków, które przedstawiły w ostatnim czasie swe wyniki finansowe. Jest w nich wyraźnie widoczny wpływ tegorocznych obniżek stóp procentowych.

Czytaj także: PKO BP z wynikami finansowymi za III kwartał 2020 r. Zysk netto niższy o 42%

4 listopada największy polski bank PKO BP opublikował wyniki kwartalne. Były one zbliżone do szacunków analityków.   4 listopada przed sesją na GPW bank PKO BP opublikował wyniki finansowe za III kwartał. W III kwartale wynik odsetkowy wyniósł 2,44 mld zł wobec 2,66 mld zł w analogicznym okresie u.. Czytaj
PKO BP z wynikami finansowymi za III kwartał 2020 r. Zysk netto niższy o 42%


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk