• Odbierz prezent
Bank Pekao z ratingiem MSCI ESG na poziomie „A”

Bank Pekao S.A. czwarty rok z rzędu z oceną „A" nadawaną w ramach ratingu MSCI ESG (Environmental, Social, Governance), który mierzy odporność firm na długoterminowe ryzyka w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego. Agencja ratingowa zwróciła szczególną uwagę na wysoki poziom bezpieczeństwa produktów Pekao, inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego oraz stabilność instytucji na tle zmian w systemie finansowym.

Rating ESG nadawany przez agencję MSCI zwraca uwagę na coraz istotniejsze, pozafinansowe aspekty funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Dlatego cieszy nas, że kolejny rok z rzędu zostaliśmy docenieni i możemy pochwalić się oceną na poziomie „A". Tym bardziej, że to właśnie odpowiedzialność firm staje się kluczowym filarem oceny potencjału inwestycyjnego przez szeroką grupę globalnych funduszy inwestycyjnych – mówi Tomasz Kubiak, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Finansowy.

W dzisiejszych czasach nie tylko wyniki finansowe świadczą o sile firmy, ale także jej podejście do prowadzenia biznesu oraz do interesariuszy, w tym przede wszystkim pracowników oraz klientów. Bank Pekao podejmuje wiele inicjatyw mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów, prowadząc nieustanne działania w zakresie transformacji cyfrowej i dopasowywania oferty produktowej. Inwestuje także w szkolenia pracowników, ponieważ to wiedza, kompetencje i profesjonalne wykonywanie obowiązków przez doradców, a także ich kierowników oraz menedżerów wpływają na wiarygodność firmy oraz zaufanie do niej – dodaje Zbigniew Chmiel, Dyrektor Pionu Zasobów Ludzkich w Banku Pekao S.A.

Pekao utrzymuje poziom „A" w ratingu MSCI ESG od 2017 roku. W tegorocznej edycji agencja oceniła, że bank jest lepiej niż rynek przygotowany do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów finansowych oferowanych klientom oraz osiąga lepsze wyniki w zakresie odporności na ryzyka wynikające ze zmian w systemie finansowym. Wyróżnione zostały również kompleksowe działania banku na rzecz rozwoju pracowników, w tym inicjatywy dotyczące szkoleń kadry menedżerskiej oraz kierowniczej.


Bank Pekao S.A.

Założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).  Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk