• Odbierz prezent
Bank Pekao z kluczową rolą przy finansowaniu projektu Polimery Police

Bank Pekao S.A. jest największym kredytodawcą oraz agentem kredytu, agentem zabezpieczeń, bankiem rachunków i podmiotem zapewniającym instrumenty hedgingowe w konsorcjum banków finansujących projekt Polimery Police. Ponadto, razem z Pekao Investment Banking, bank był koordynatorem przy pozyskiwaniu finansowania projektu. Projekt Polimery to jedna z największych inwestycji przemysłowych ostatnich lat w Polsce. Wartość całego finansowania udzielonego przez konsorcjum wynosi ponad 1,3 mld USD z podziałem na transze inwestycyjne i obrotowe oraz kredyt VAT – udział Banku Pekao to równowartość około 230 mln USD.

Projekt Polimery Police jest realizowany przez Grupę Azoty przy współpracy z Grupą Lotos oraz koreańskimi firmami Hyundai i KIND. Celem projektu jest budowa zintegrowanego kompleksu petrochemicznego, którego moce produkcyjne wyniosą 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Polipropylen jest jednym z najpopularniejszych tworzyw sztucznych o szerokim zastosowaniu w wielu gałęziach przemysłu, w tym między innymi w produkcji opakowań produktów spożywczych, sprzętu medycznego czy mebli.

Kompleks będzie składał się z instalacji do produkcji propylenu, instalacji do produkcji polipropylenu, terminala przeładunkowo-magazynowego, infrastruktury logistycznej (w tym rozbudowywanego portu w Policach) oraz instalacji towarzyszących.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki, m.in. ze względu na znaczący wpływ na redukcję deficytu handlowego w obszarze tworzyw sztucznych, zwiększenie niezależności surowcowej Polski (nowy terminal paliw płynnych w Policach), zapewnienie nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry i jako baza do rozwoju polskiej nauki.

Cieszę się, że bierzemy znaczący udział w finansowaniu tego strategicznego, zaawansowanego technologicznie projektu i że pozostajemy bankiem pierwszego wyboru dla największych polskich firm. Potwierdza to naszą zdolność do pełnienia roli lidera w obsłudze złożonych transakcji. Po raz kolejny udowadniamy, że nadany nam przez magazyn Global Finance tytuł najlepszego banku inwestycyjnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest w pełni zasłużony – mówi Leszek Skiba, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A.

– Zbudowanie struktury finansowania dla inwestycji o tej skali wymagało koordynacji prac kilkunastu polskich, zagranicznych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz kilkunastu miesięcy pracy kompetentnych i doświadczonych zespołów projektowych. Mam satysfakcję, że Bank Pekao odgrywa w tym niełatwym procesie wiodącą rolę i wywiązuje się z niej wzorowo – dodaje Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Grupa Pekao od lat konsekwentnie buduje i rozwija kompetencje w zakresie project finance po to, aby sprostać właśnie takim wyzwaniom. Posiada dedykowany zespół specjalizujący się w finasowaniach w strukturze projektowej, dzięki czemu jest liderem w tym sektorze w Polsce. Jako jedna z niewielu instytucji na rynku jesteśmy w stanie pełnić role doradcze, koordynacyjne i strukturyzujące w tak złożonych przedsięwzięciach – podsumowuje Dieter Lobnig, dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej i Nieruchomości Komercyjnych Banku Pekao S.A. oraz wiceprezes Pekao Investment Banking.


Bank Pekao S.A.

Założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).  Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk