• Odbierz prezent
BANK PEKAO SA: Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla Banku składki rocznej należnej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 r. (2021-04-22 19:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla Banku składki rocznej należnej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2021 r. otrzymał informację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") o wysokości ustalonej dla Banku składki rocznej należnej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 r. z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2020 r.

Wysokość ustalonej przez BFG dla Banku składki rocznej należnej za 2021 na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wynosi 168 830 762,62 złotych.

Cała ta kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

22.04.2021 - Report 14/2021: Information regarding the amount of the accrued annual contribution to resolution fund of banks for 2021 set for the Bank by the Bank Guarantee Fund


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”) hereby informs that on April 22th 2021, the Bank received an information from Bank Guarantee Fund ("BGF") regarding the amount of the accrued annual contribution to resolution fund of banks for 2021 including the adjusted amount for 2020.

The accrued annual contribution to resolution fund of banks for 2021 set for the Bank by the BGF amounts to PLN 168 830 762.62.

The entire amount will be recognised in costs of the first quarter of 2021.

Legal basis: Art. 17 of (1) MAR – inside information

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22
Tomasz Kubiak
Wiceprezes Zarządu Banku
2021-04-22
Paweł Rzeźniczak
Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk