• Odbierz prezent
Bank Pekao przedstawia wyniki kwartalne. Wysoka składka obniżyła zysk banku!

9 maja Bank Pekao S.A. opublikował wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niestety nie przełożyło się to na zysk netto, który w dużej części został pochłonięty przez obciążenia regulacyjne.

 

9 maja przed sesją na GPW, Bank Pekao S.A. przedstawił wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. W ujęciu skonsolidowanym wynik z tytułu odsetek wyniósł 1,3 mld zł wobec 1,2 mld zł rok wcześniej. Był on wyższy w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 1 kwartale 2018 r. o 7,9%. Bank poinformował, że do wzrostu tego wyniku przyczyniły się wyższe wolumeny kredytowe i depozytowe oraz wyższa marża.

Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 603,6 mln zł wobec 588 mln zł rok wcześniej. Był wyższy o 2,6% głównie ze względu na wyższe prowizje związane z kredytami, kosztami oraz prowizjami z tytułu marży na transakcjach walutowych z klientami.

Zysk netto wyniósł 243,1 mln zł wobec 392,3 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku wyniósł 242,3 mln zł wobec 392,3 mln zł rok wcześniej. Bank poinformował, że spadek zysku netto o 150 mln zł wynikał z obciążeń regulacyjnych – wzrost składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków o 228,2 mln zł.

W raporcie dodano, że z wyłączeniem obciążeń regulacyjnych zysk netto Banku Pekao S.A. byłby wyższy o 13,7% rok do roku, przy zysku operacyjnym netto wyższym o 107,6 mln zł (o 12,3% w porównaniu z zyskiem osiągniętym w 1 kwartale 2018 r.). Wzrost ten wynikał z dalszego rozwoju działalności komercyjnej Grupy – wzrost udzielanych kredytów i przyjmowanych depozytów.

Dodano także, że Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. utrzymywała solidną bazę kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy TCR na poziomie 17,1% na koniec marca) oraz bezpieczny profil płynnościowy, odzwierciedlony relacją kredytów netto do depozytów w wysokości 90,5%.

Wyniki osiągnięte przez bank były zgodne z oczekiwaniami. W pierwszych godzinach handlu na GPW cena akcji Pekao S.A. oscyluje w okolicach kursu zamknięcia z poprzedniej sesji.

Notowania: Bank Pekao SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PEO/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk