• Odbierz prezent
Bank Pekao

12 maja Bank Pekao opublikował raport roczny za I kwartał 2020 r. Osiągnięte przez bank wyniki okazały się lepsze od szacunków analityków.

 

12 maja przed sesją na GPW Bank Pekao opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1,43 mld zł wobec 1,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 9,8% rok do roku. Okazał się on wyższy o 2,3% od szacunków analityków na poziomie 1,4 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 614,4 mln zł wobec 603,6 mln zł rok wcześniej i był wyższy o 1,8% rdr. Był on zgodny z oczekiwaniami analityków. W I kwartale Bank Pekao wypracował zysk netto w wysokości 187,5 mln zł w porównaniu do 243,1 mln zł przed rokiem. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku wyniósł 186,9 mln zł wobec 242,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi spadek o 22,9% rok do roku. Przewyższył on o 51,5% konsensus analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 123,3 mln zł.

Odpisy wyniosły 330,9 mln zł i okazały się o 15% niższe od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się odpisów na poziomie 390,3 mln zł. W I kwartale 2020 r. Bank Pekao zawiązał rezerwę na restrukturyzację zatrudnienia (120 mln zł) oraz na restrukturyzację sieci oddziałów (24 mln zł). Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych związanych z pandemią koronawirusa COVID-19  wyniosły około 200 mln zł.

Na koniec marca wolumen kredytów i pożyczek wyniósł 159,6 mld zł i był wyższy o 7,8% niż w analogicznym okresie 2019 r. Wolumen kredytów detalicznych wzrósł o 7,7%, a wolumen kredytów korporacyjnych o 7,8% rdr.

W pierwszej godzinie wtorkowej sesji na GPW kurs akcji Pekao zyskuje 0,7%.

Notowania: Bank Pekao SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PEO/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk