• Odbierz prezent
bank Morgan Stanley

17 października ostatni w tym kwartale duży amerykański bank Morgan Stanley przedstawił wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Okazały się one pozytywnym zaskoczeniem dla rynku.

 

17 października przed sesją na amerykańskiej giełdzie, bank Morgan Stanley opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Okazały się one wyższe niż przed rokiem. Przewyższyły także oczekiwania analityków z Wall Street.

Analitycy oczekiwali przychodów na poziomie 9,6 mld USD, a więc o 2,8% niższych niż rok wcześniej. Tymczasem okazało się, że bank Morgan Stanley osiągnął przychody w wysokości 10,1 mld USD. Przewyższyły więc one szacunki analityków o 500 mln USD. Było to duże zaskoczenie dla rynku, gdyż dla wielu spółek z Wall Street nie był to korzystny kwartał. Tymczasem Morgan Stanley stwierdził, że był to „najlepszy trzeci kwartał w ciągu ostatniej dekady.”

W tym kwartale bank wypracował zysk netto w wysokości 2,17 mld USD. Okazał się on wyższy o 2,3% niż przed rokiem. Zysk na akcję wyniósł 1,27 USD wobec oczekiwanego przez analityków 1,11 USD.

CEO banku – James Gorman dążył do dywersyfikacji działalności Morgan Stanley, zmniejszając nacisk na obrót papierami wartościowymi oraz działalność doradczą na rzecz segmentu wealth management, wciąż jednak operacje banku na Wall Street odgrywają istotną rolę w działalności banku. To sprawiało, że analitycy obawiali się o wyniki banku w tym kwartale, gdyż zmienność na Wall Street niekorzystnie wpłynęła na wyniki finansowe innych banków o podobnym profilu działalności, takich jak Goldman Sachs.

James Gorman w swym oświadczeniu podsumował osiągnięte wyniki następującymi słowami: „Osiągnęliśmy mocne wyniki kwartalne mimo typowego letniego spowolnienia i zmiennych rynków. Nasze konsekwentne rezultaty pokazują stabilność naszego modelu biznesowego. Nadal jesteśmy skoncentrowani na kontrolowaniu naszych wydatków, a jednocześnie mamy dobrą pozycję, aby kontynuować nasze działania na rzecz wzrostu.”

Morgan Stanley jest ostatnim z sześciu największych amerykańskich banków, które przestawiły wyniki finansowe za III kwartał. Banki, które mają duży udział kredytów i działalności detalicznej w swym portfelu, osiągnęły wyniki przewyższające szacunki analityków. Przykładem jest Morgan Stanley i Bank of America. Natomiast bank Goldman Sachs odnotował spadek zysku ze względu na spadek przychodów z bankowości inwestycyjnej oraz odpisy z tytułu udziałów w spółkach takich jak Uber.

Inwestorzy zareagowali entuzjastycznie na wyniki banku Morgan Stanley. W notowaniach przedsesyjnych kurs akcji banku wzrósł o ponad 3,5%.

Czytaj także: Bank Morgan Stanley prezentuje wyniki kwartalne

Morgan Stanley jest ostatnim w tym kwartale bankiem, który przedstawił swoje wyniki finansowe. Były one lepsze od oczekiwań analityków.   18 lipca przed sesją na amerykańskiej giełdzie bank Morgan Stanley przedstawił wyniki finansowe za drugi kwartał 2019 r. Analitycy z Wall Street oczekiwali, ż.. Czytaj
Bank Morgan Stanley prezentuje wyniki kwartalne

Notowania: Morgan Stanley

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/NYSE:MS/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk