• Odbierz prezent
Bank Millennium

11 maja Bank Millennium przedstawił wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Pomimo wyższych przychodów, zysk netto banku okazał się znacznie niższy niż przed rokiem.

 

11 maja przed sesją na GPW Bank Millennium opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody z tytułu odsetek wyniosły 927,7 mln zł wobec 694,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik odsetkowy wyniósł 676 mln zł wobec 484 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 39,6% rok do roku. Przychody z tytułu prowizji wyniosły 247,7 mln zł wobec 201,5 mln zł przed rokiem. Wynik prowizyjny wyniósł 195 mln zł wobec 163 mln zł rok wcześniej i był wyższy o 19,2% rok do roku. W I kwartale 2020 r. zysk netto wyniósł 18 mln zł w porównaniu do 160 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Był on niższy o 88,7% niż przed rokiem.

Przedstawione wyniki nie są w pełni porównywalne z I kwartałem 2019 r. , gdyż uwzględniają wyniki Euro Banku, przejętego w II kwartale 2019 r. W raporcie poinformowano, że wyniki były obciążone szeregiem pozycji nadzwyczajnych takich jak dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (55 mln zł), rezerwa na spodziewany wpływ pandemii Covid-19 (60 mln zł) czy koszty integracji z Euro Bankiem (30 mln zł). W I kw. 2020 r. Bank zaksięgował pełną składkę roczną (58 mln zł) na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) i kwartalną składkę na fundusz gwarantowania depozytów w kwocie 27 mln zł.

W związku z koronawirusem według stanu na dzień 4 maja, Bank Millennium zatwierdził 41 900 wniosków o wakacje kredytowe dotyczących pożyczek gotówkowych, 16 000 wniosków o wakacje kredytowe dotyczących kredytów hipotecznych, a 800 dla klientów korporacyjnych.

W pierwszych godzinach poniedziałkowej sesji na GPW kurs akcji Banku Millennium oscyluje w okolicach poziomu poprzedniego zamknięcia. W tym momencie akcje banku kosztują 2,30 zł.

Notowania: Bank Millennium SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:MIL/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk