• Odbierz prezent
Bank Millennium

14 lutego Bank Millennium przedstawił wyniki finansowe za 2019 r. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

 

14 lutego po zakończeniu sesji na GPW Bank Millennium opublikował raport roczny za 2019 r.

W 2019 r. skonsolidowane przychody z tytułu odsetek wyniosły 3,37 mld zł wobec 2,56 mld zł w poprzednim roku, co stanowi wzrost o 31,6% rok do roku. Wynik odsetkowy był wyższy o 33,1% niż przed rokiem i wyniósł 2,44 mld zł wobec 1,82 mld zł w 2018 r.

W 2019 r. przychody z tytułu opłat i prowizji wyniosły 899,9 mln zł wobec 824,2 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 9,2%. Wynik prowizyjny był wyższy niż przed rokiem o 5,8% i wyniósł 699,2 mln zł wobec 661,1 mln zł w 2018 r.

W całym 2019 r. zysk netto banku wyniósł 560,7 mln zł wobec 760,65 mln zł w poprzednim roku, co stanowi spadek o 26% rok do roku. W raporcie zwrócono uwagę, że po skorygowaniu o pozycje jednorazowe zysk wyniósłby 889 mln zł, co stanowiłoby wzrost o 17%.

W raporcie zarząd poinformował, że w 2019 r. najważniejszym wydarzeniem dla Banku Millennium była fuzja z Euro Bankiem. Bank realizuje strategię, której jednym z głównych celów jest wzrost bazy klientów. W 2019 r. bank powiększył bazę klientów o rekordową liczbę 734 tysięcy, co stanowi wzrost o 40% w skali roku.

W czwartym kwartale przychody z tytułu odsetek wyniosły 947,2 mln zł wobec 680,5 mln zł rok wcześniej. Wynik odsetkowy wyniósł 692,8 mln zł wobec 485,7 mln zł przed rokiem.

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wyniosły 238,8 mln zł wobec 204,3 mln zł rok wcześniej. Wynik prowizyjny wyniósł 182,65 mln zł wobec 161,6 mln zł przed rokiem.

W czwartym kwartale 2019 r. bank osiągnął zysk netto w wysokości 27 mln zł wobec 212,5 mln zł w analogicznym okresie 2018 r. Był on niższy o 86,5% niż rok wcześniej. Obniżenie wyniku banku było spowodowane zawiązaniem rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi. Uzyskane przez bank wyniki były zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Czytaj także: Kredyty frankowe dają się we znaki - Bank Millennium z zyskiem niższym o niemal 90%

Bank Millennium opublikował wstępne wyniki finansowe za ostatni kwartał 2019 r. Okazały się one znacznie niższe od rynkowych oczekiwań i od wyników sprzed roku - nie da się ukryć, że na kondycji finansowej banku odbija się zeszłoroczny wyrok TSUE oraz rezerwy związane z zabezpieczeniem roszczeń od k.. Czytaj
Kredyty frankowe dają się we znaki - Bank Millennium z zyskiem niższym o niemal 90%

 

Notowania: Bank Millennium SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:MIL/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk