• Odbierz prezent
Bank Millennium

29 lipca Bank Millennium przedstawił wyniki finansowe za 1 półrocze 2019 r. Uwzględniają one przejęcie Euro Banku.

 

29 lipca przed rozpoczęciem sesji na GPW Bank Millennium opublikował wyniki finansowe za 1 półrocze 2019 r. Przychody z tytułu odsetek wyniosły 1,49 mld zł wobec 1,23 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody z tytułu opłat i prowizji wyniosły 422,83 mln zł wobec 414,56 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 333,62 mln zł wobec 347,95 mln zł w 1 kwartale 2018 r. Był więc o 4% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W raporcie poinformowano, że głównymi czynnikami mającymi wpływ na wyniki banku w drugim kwartale 2019 r. były pierwsze skutki konsolidacji Euro Banku i wyniki za czerwiec.

Przejęcie Euro Banku podwyższyło skonsolidowaną wartość kredytów o 2,6 mld zł, a depozytów o 8,4 mld zł, co zmniejszyło płynność i nadwyżkę kapitałową Grupy. Pomimo tego wskaźnik kredyty/depozyty pozostał na poziomie 88%. Chociaż wskaźniki kapitałowe zmniejszyły się po przejęciu Euro Banku, nadal pozostają na względnie wysokich poziomach: łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) w wysokości 20,1%, a wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 w wysokości 16,9%.

Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 21,5% rok do roku, a bez uwzględniania Euro Banku o 14,7% r/r. Wynik z tytułu prowizji pozostał na niezmienionym poziomie. Koszty operacyjne wzrosły o 19,6% rok do roku, a bez uwzględnienia wpływu Euro Banku i składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o 10,9% w ujęciu rocznym.

W zakresie bankowości detalicznej bank ma 1,9 mln aktywnych klientów (wzrost o 233 tys. w ciągu ostatnich 12 miesięcy). W drugim kwartale 2019 r. sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych wyniosła 1,1 mld zł, co stanowi wzrost o 34% rok do roku. Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 1 mld zł, co stanowi wzrost o 20% r/r. Wartość depozytów w tym okresie wzrosła o 14,4%, a z uwzględnieniem Euro Banku o 33,1%. W zakresie bankowości korporacyjnej nastąpił wzrost wartości sprzedaży kredytów dla przedsiębiorstw o 11,55% rok do roku, wzrost wolumenu depozytów o 16,1% r/r, wzrost sprzedaży leasingu i faktoringu o około 7% r/r. Bank może się pochwalić osiągnięciem 1,2 mln pobrań aplikacji goodie.

6 czerwca zarządy Banku Millennium i Euro Banku uzgodniły i podpisały plan połączenia obu banków, który został wysłany do sądu i KNF w celu akceptacji. Fuzja prawna jest zaplanowana na październik 2019 r., a fuzja operacyjna na listopad 2019 r.

W trakcie poniedziałkowej sesji na GPW, cena akcji Banku Millennium wzrosła o ponad 1%.

Czytaj także: Bank Millenium i Euro Bank - znamy szczegóły przejęcia

W piątek 7 maja Bank Millenium poinformował o podpisaniu i uzgodnieniu planu połączenia z Euro Bankiem. Szczegółowy plan fuzji został zaakceptowany przez obie strony dokładnie tydzień po podpisaniu umowy o połączeniu, w której to Euro Bank będzie podmiotem przejmowanym, a Millenium przejmującym.  .. Czytaj
Bank Millenium i Euro Bank - znamy szczegóły przejęcia


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk