• Odbierz prezent
BANK MILLENNIUM S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za 1 półrocze 2021 r. (2021-04-01 16:51)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za 1 półrocze 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 32/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r., Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że:

1) Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2021 r., którego data przekazania została uprzednio ustalona na dzień 4 maja 2021 r., zostanie opublikowany w dniu 11 maja 2021 r.
2) Skonsolidowany raport półroczny za 1 półrocze 2021 r., którego data przekazania została uprzednio ustalona na dzień 27 lipca 2021 r., zostanie opublikowany w dniu 26 lipca 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 79 oraz § 80 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Bank Millennium S.A.

Date: April 1, 2021

Current Report No. 13/2021

SUBJECT: Change of disclosure date of consolidated quarterly report for the 1st quarter of 2021 and consolidated semi-annual report for the 1st half of 2021.

In reference to the current report no. 32/2020 dated 8 December 2020, the Management Board of Bank Millennium S.A. (‘the Bank’) hereby informs that:

1) Consolidated quarterly report for 1Q 2021 with disclosure date previously set for May 4, 2021, will be published on May 11, 2021.

2) Consolidated semi-annual report for 1st half of 2021 with disclosure date previously set for July 27, 2021, will be published on July 26, 2021.

Legal basis:

§ 79 and § 80 of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and financial reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws 757).BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)BANK MILLENNIUM S.A.
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-593
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)Stanisława Żaryna
2A(ulica)
(numer)0 801 331 331
022 598 10 58(telefon)

(fax)ir@bankmillennium.pl
www.millenet.pl(e-mail)

(www)526-021-29-31
001379728(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-01Fernando BichoWiceprezes Zarządu BankuFernando BichoESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk