• Odbierz prezent
BANK MILLENNIUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r. (2021-03-24 23:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 24 marca 2021 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, oraz wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz ogólnej liczbie głosów:

1) akcjonariusz Banco Comercial Portugues:
liczba głosów: 607 771 505
procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 64,97
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 50,10

2) akcjonariusz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny:
liczba głosów: 100 000 000
procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 10,69
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,24

3) akcjonariusz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień":
liczba głosów: 80 000 000
procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 8,55
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,59

4) akcjonariusz AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander:
liczba głosów: 72 760 000
procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 7,78
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,00

Łącznie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 24 marca 2021 r. uczestniczyło 109 akcjonariuszy reprezentujących 77,12% udziałów w kapitale zakładowym Banku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Bank Millennium S.A.

Date: 24 March 2021

Current Report No. 11/2021

SUBJECT: The list of shareholders who held at least 5% of votes on the Ordinary General Shareholders Meeting of Bank Millennium S.A. held on 24 March 2021.

The Management Board of Bank Millennium S.A. ("the Bank") hereby informs about the shareholders who held at least 5% of votes on the Ordinary General Meeting of Bank Millennium S.A. held on 24 March 2021 (“the OGM”), together with the information on the amount of votes held by each of them, and with the indication of their share (percentage) in the number of votes on OGM and in the total amount of votes:

1) Shareholder Banco Comercial Portugues:

Number of votes at OGM: 607 771 505

% share in vote at OGM: 64,97

% share in vote in total number of votes: 50,10

2) Shareholder Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny:

Number of votes at OGM: 100 000 000

% share in vote at OGM: 10,69

% share in vote in total number of votes: 8,24

3) Shareholder Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień":

Number of votes at OGM: 80 000 000

% share in vote at OGM: 8,55

% share in vote in total number of votes: 6,59

4) Shareholder AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander:

Number of votes at OGM: 72 760 000

% share in vote at OGM: 7,78

% share in vote in total number of votes: 6,00

In total, 109 shareholders were represented at the Bank's Ordinary General Meeting of Shareholders (OGM) on 24 March 2021, which corresponds to 77.12% of the Bank's share capital.

LEGAL BASE:

Art. 70 item 3 of the Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading and on public companies

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)BANK MILLENNIUM S.A.
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-593
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)Stanisława Żaryna
2A(ulica)
(numer)0 801 331 331
022 598 10 58(telefon)

(fax)ir@bankmillennium.pl
www.millenet.pl(e-mail)

(www)526-021-29-31
001379728(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-24Fernando BichoWiceprezes Zarządu BankuFernando BichoESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk