• Odbierz prezent
BANK MILLENNIUM S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych (2021-02-23 18:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 22 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Banku, w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, § 17 ust. 2 pkt 4/ Statutu Banku oraz stosownie do rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku, dokonała wyboru Deloitte Audyt sp. z o.o. sp. k. („Deloitte”) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie (w tym ustawowe) sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za lata 2021 – 2023 oraz innych sprawozdań za okresy przypadające w tych latach.

Deloitte jest firmą audytorską, która została wybrana dla przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za lata 2019-2020 (o wyborze Deloitte, Bank informował raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 26 października 2018 r.), zatem obecnie następuje przedłużenie relacji kontraktowej Banku z Deloitte.

Deloitte jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 73.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-593WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stanisława Żaryna2A
(ulica)(numer)
0 801 331 331022 598 10 58
(telefon)(fax)
ir@bankmillennium.plwww.millenet.pl
(e-mail)(www)
526-021-29-31001379728
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Fernando BichoWiceprezes Zarządu BankuFernando Bicho

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk