• Odbierz prezent
BANK MILLENNIUM S.A.: Umieszczenie ratingów Banku Millennium na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym przez agencję Fitch (2021-03-16 18:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Umieszczenie ratingów Banku Millennium na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym przez agencję Fitch
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 16 marca 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”) umieściła ratingi Banku: IDRs (rating emitenta), Viability Rating oraz ratingi narodowe na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative / RWN).

Fitch przedstawił następujące uzasadnienie dla podjętego działania odnośnie ratingu:
“Działania dotyczące ratingu odzwierciedlają pogląd Fitch, że ryzyka odnoszące się do historycznych zaangażowań w kredyty hipoteczne w walutach wzrosły od naszego ostatniego przeglądu ratingu banku. Ostateczny wpływ finansowy jest wysoce niepewny, ale niektóre rodzaje ryzyka które mogą zmaterializować się w ciągu kilku najbliższych miesięcy mogą skutkować znaczącymi stratami dla banków na ich walutowych portfelach hipotecznych. W przypadku (…) oraz Millennium, wpływ tych strat na pozycję kapitałową może być na tyle wysoki aby skutkować negatywnym działaniem w odniesieniu do ratingów w bliskim terminie.”

Agencja stwierdziła ponadto: “Spodziewamy się rozwiązać obserwację ratingu ze wskazaniem negatywnym w odniesieniu do ratingów (…) oraz Millennium gdy będziemy mieli więcej jasności co do rozmiaru potencjalnych strat. Oczekujemy większej wiedzy na ten temat po mających mieć miejsce orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz po ostatecznych decyzjach podjętych przez banki odnośnie ich udziału w programie dobrowolnej konwersji zaproponowanej przez Przewodniczącego polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).”

Support Rating (rating wsparcia) Banku Millennium nie jest objęty tym działaniem ratingowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-593WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stanisława Żaryna2A
(ulica)(numer)
0 801 331 331022 598 10 58
(telefon)(fax)
ir@bankmillennium.plwww.millenet.pl
(e-mail)(www)
526-021-29-31001379728
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Fernando BichoWiceprezes Zarządu BankuFernando Bicho

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk