• Odbierz prezent
Bank Millenium zwiększa linię kredytową dla Cherrypick Games

Cherrypick Games, notowany na NewConnect producent gier mobilnych, zwiększył linię kredytową na bieżącą działalność spółki do kwoty 3,5 mln zł. Umowę zawarto z Bankiem Millenium.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę i poręczony, gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz pełnomocnictwo do innych rachunków bankowych Spółki prowadzonych w banku.


Cherrypick Games

Cherrypick Games S.A. zostało założone przez zespół weteranów branży gamingowej z ogromnym doświadczeniem w tworzeniu i sprzedaży gier na wszystkie wiodące platformy sprzętowe. Zespół łączy pasję do gier i wizję tworzenia produktów najwyższej jakości, co pozwala mu realizować własną misję: produkcję najlepszych gier Free2Play. Celem, który postawiło przed sobą Cherrypick Games S.A. jest osiągnięcie pozycji wydawcy o międzynarodowym znaczeniu, którego produkty prezentują najwyższą światową jakość. Firma od początku swojego istnienia współpracuje m.in. z Apple, Google, Amazon, Tencent, BandaiNamco. Ma też status dewelopera i wydawcy Sony Playstation i Microsoft XBOX. Najważniejsze produkcje spółki to m.in.: My Hospital i MatchUp Friends. Łącznie tytuły spółki zanotowały już ponad 22 mln pobrań.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk