• Odbierz prezent
decyzja banku japonii
Z artykułu dowiesz się:

- Jaką decyzję podjął dziś BoJ

Dzisiejsze decyzja BoJ w sprawie polityki pienieżnej nie okazała się dla rynków dużym zaskoczenie. Nie dokonano zmian w przypadku głównych narzędzi polityki. Jen japoński reagował jedynie na zmiany prognoz inflacji.

 

Stosunkiem głosów 7:2 decydenci z BoJ pozostawili główną stopę procentową na poziomie -0,1%. Co do głównego narzędzia polityki pieniężnej Banku, jakim jest kontrola krzywej rentowności, BoJ nadal będzie skupował obligacje w takim tempie, by utrzymać rentowność 10-letnich obligacji w okolicy 0,0%. Aby to osiągnąć, Bank ocenia, że konieczne jest utrzymanie tempa skupu na poziomie 80 bln jenów rocznie.

Bank skupuje również jednostki funduszy ETF i J-REIT w tempie odpowiednio 6 bln jenów i 90 mld jenów rocznie, oraz papiery komercyjne i obligacje komercyjne w tempie 2,2 bln i 3,2 bln jenów rocznie.

Przeciwni takim rozwiązaniom byli Takehiro Sato i Takahide Kiuchi, którzy w tym roku odejdą z Rady Politycznej.

 

Stopa procentowa BoJ

bank japonii

Obok decyzji i oświadczenia decydentów, Bank Japonii opublikował również ich prognozy dla głównych wskaźników makroekonomicznych. W porównaniu do kwietnia (ostatnia prognoza), podniesione zostały prognozy wzrostu PKB w 2017 roku (z 1,6% do 1,8%) i 2018 roku (z 1,3% do 1,4%). Prognoza dla roku 2019 (0,7%) nie uległa zmianie. Spadły jednak prognozy dla inflacji (co jest negatywnym czynnikiem w kontekście ewentualnego odchodzenia od ultra-luźnej polityki pieniężnej. W bieżącym roku inflacja ma wzrosnąć do 1,1%, wobec wcześniejszej prognozy na poziomie 1,4% (obecnie wynosi 0,4%).

 

Sama decyzja BoJ nie była zaskoczeniem dla rynków. Nieco bardziej gołębio wypadły prognozy makroekonomiczne, zwłaszcza w kontekście niższych prognoz inflacyjnych. Zmienność na parach z JPY po publikacji była tylko nieznacznie podwyższona. Jen nieco osłabił się w związku z negatywnymi perspektywami odwrócenia cyklu polityki pieniężnej przez BoJ.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk