• Odbierz prezent
Citi Bank Handlowy

14 maja Bank Handlowy w Warszawie przedstawił wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Zysk netto okazał się niższy od oczekiwań analityków ze względu na znaczące odpisy.

 

14 maja przed sesją na GPW Bank Handlowy opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody z tytułu odsetek wyniosły 352,8 mln zł wobec 338,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik odsetkowy banku wyniósł 302 mln zł i był wyższy o 9% rok do roku. Okazał się też wyższy o 3% od oczekiwań analityków na poziomie 291,9 mln zł.  

Przychody z tytułu opłat i prowizji wyniosły 161,8 mln zł wobec 155,7 mln zł przed rokiem. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 141 mln zł i był wyższy o 5% niż rok wcześniej. Okazał się o 2% wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się , że wyniesie ok. 137,6 mln zł.

W I kwartale Bank Handlowy wypracował zysk netto w wysokości 26,4 mln zł wobec 59,5 mln zł rok wcześniej. Był on niższy o 56% rok do roku. Był też niższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku na poziomie 43,5 mln zł.

Saldo rezerw (wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe) wyniosło 93,5 mln zł, co stanowi wzrost o 231% rok do roku. Analitycy spodziewali się o 62% niższych odpisów na poziomie 57,7 mln zł. Wzrost ten był spowodowany głównie utworzeniem dodatkowych odpisów w wysokości 42 mln zł w związku z sytuacją gospodarczą w Polsce wywołaną ogłoszeniem stanu pandemii.

W pierwszych godzinach czwartkowej sesji na GPW kurs akcji Banku Handlowego spadł o 1,85%.

Notowania: Bank Handlowy w Warszawie SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:BHW/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk