• Odbierz prezent
Bank Handlowy przedstawia wstępne wyniki za 2020 r.

11 lutego Bank Handlowy przedstawił wstępne wyniki za 2020 r. Na wyniki banku w znaczącym stopniu wpłynęły obniżki stóp procentowych, związane z pandemią.

 

11 lutego w czwartek przed sesją na GPW Bank Handlowy opublikował wstępne wyniki finansowe za 2020 r. Według przedstawionych szacunków w całym roku bank wypracował zysk netto w wysokości 172,4 mln zł. Był on niższy o 64,1% niż w poprzednim roku. Bank poinformował, że spadek zysku był spowodowany wybuchem pandemii COVID-19 i jej skutkami, w szczególności obniżeniem stóp procentowych, co miało negatywny wpływ na wynik odsetkowy. Bank dokonał także odpisu z tytułu utraty wartości części aktywów w wysokości 214,7 mln w segmencie bankowości detalicznej.

W całym roku wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 mld zł wobec 1,15 mld zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 13,2% rdr. Wynik z tytułu opłat i prowizji był niższy o 0,9% niż przed rokiem i wyniósł 559,96 mln zł.

W IV kwartale wynik odsetkowy banku wyniósł 220,9 mln zł i był niższy o 25% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Okazał się zbliżony do oczekiwań analityków. Wynik prowizyjny wyniósł 158 mln zł i był wyższy o 16% niż przed rokiem. Przewyższył też o 11% szacunki analityków na poziomie 141,9 mln zł. Bank zakończył IV kwartał stratą netto w wysokości 57,9 mln zł w porównaniu do zysku netto wynoszącego 173,8 mln zł rok wcześniej. Strata w IV kwartale była związana z dokonaniem przez bank odpisu.

W pierwszych minutach czwartkowej sesji na GPW kurs akcji Banku Handlowego jest notowany na minusie o 1,19%.

 

Notowania: Bank Handlowy w Warszawie SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:BHW/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk