• Odbierz prezent
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: Wprowadzenie obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 FPC0328, FPC0733 oraz FPC1140 do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. (2021-03-09 16:22)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Temat
Wprowadzenie obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 FPC0328, FPC0733 oraz FPC1140 do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w dniu:
- 8 marca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 239/2021, w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. do 25.000.000 sztuk obligacji na okaziciela FPC0328 o łącznej wartości nominalnej do 25.000.000.000 zł, z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., jednak nie wcześniej niż z dniem 10 marca 2021 r.
- 9 marca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 244/2021, w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. do 2.600.000 sztuk obligacji na okaziciela FPC0733 o łącznej wartości nominalnej do 2.600.000.000 zł, z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., jednak nie wcześniej niż z dniem 10 marca 2021 r.
- 9 marca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 245/2021, w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. do 5.000.000 sztuk obligacji na okaziciela FPC1140 o łącznej wartości nominalnej do 5.000.000.000 zł, z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., jednak nie wcześniej niż z dniem 10 marca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

2021-03-09
Subject: Introduction of FPC0328, FPC0733 and FPC1140 bonds issued on behalf of the Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 to trading on the regulated market
Current report No. 4/2021

Legal basis: Art. 56.1.2 Act on public offer

Bank Gospodarstwa Krajowego hereby informs that on:
- 8 March 2021 the Management Board of Giełda Papierów Wartościowych SA (GPW) adopted resolution No. 239/2021 on introduction of up to 25,000,000 of FPC0328 Series bearer bonds of Bank Gospodarstwa Krajowego, with the agregate nominal value of up to 25,000,000,000 PLN to the regulated market on the GPW, as of the date of registration by the Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, however not earlier than 10 March 2021.

- 9 March 2021 the Management Board of Giełda Papierów Wartościowych SA adopted resolution No. 244/2021 on introduction of up to 2,600,000 of FPC0733 Series bearer bonds of Bank Gospodarstwa Krajowego, with the agregate nominal value of up to 2,600,000,000 PLN to the regulated market on the GPW, as of the date of registration by the Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, however not earlier than 10 March 2021.

- 9 March 2021 the Management Board of Giełda Papierów Wartościowych SA adopted resolution No. 245/2021 on introduction of up to 5,000,000 of FPC1140 Series bearer bonds of Bank Gospodarstwa Krajowego, with the agregate nominal value of up to 5,000,000,000 PLN to the regulated market on the GPW, as of the date of registration by the Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, however not earlier than 10 March 2021.
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
(pełna nazwa emitenta)
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-955Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie7
(ulica)(numer)
022/ 475 60 12022/ 475 92 16
(telefon)(fax)
SekretariatDIFO@bgk.plbgk.pl
(e-mail)(www)
525 00 12 372000017319
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Robert ZimaDyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania
2021-03-09Jacek KubikDyrektor Departamentu Skarbu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk