• Odbierz prezent
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: Oprocentowanie obligacji serii BGK1021S015A (2021-04-01 14:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Temat
Oprocentowanie obligacji serii BGK1021S015A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z kończącym się siódmym okresem odsetkowym i rozpoczynającym się ósmym okresem odsetkowym obligacji serii BGK1021S015A, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że oprocentowanie obligacji serii BGK1021S015A w ósmym okresie odsetkowym wynosić będzie 0,67% w skali roku. Ósmy okres odsetkowy dla wskazanej serii obligacji trwać będzie od dnia 3 kwietnia 2021 r. do dnia 3 października 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

2021-04-01
Current report No. 7/2021
Subject: Interest rate on series BGK1021S015A bonds

Due to the ending seventh interest period and the commencing eighth interest period of the series BGK1021S015A bonds, Bank Gospodarstwa Krajowego hereby informs that the interest rate on the series BGK1021S015A bonds in the eighth interest period will be 0.67% per annum. The eighth interest period for the aforementioned series of bonds will run from 3 April 2021 to 3 October 2021.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
(pełna nazwa emitenta)
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-955Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie7
(ulica)(numer)
022/ 475 60 12022/ 522 92 16
(telefon)(fax)
SekretariatDIFO@bgk.plbgk.pl
(e-mail)(www)
525 00 12 372000017319
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Robert ZimaDyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania
2021-04-01Jacek KubikDyrektor Departamentu Skarbu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk