• Odbierz prezent
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: Oprocentowanie obligacji serii BGK0223S017A (2021-02-16 14:12)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Temat
Oprocentowanie obligacji serii BGK0223S017A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z kończącym się czwartym okresem odsetkowym i rozpoczynającym się piątym okresem odsetkowym obligacji serii BGK0223S017A, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że oprocentowanie obligacji serii BGK0223S017A w piątym okresie odsetkowym wynosić będzie 0,70% w skali roku. Piąty okres odsetkowy dla wskazanej serii obligacji trwać będzie od dnia 19 lutego 2021 r. do dnia 19 sierpnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

2021-02-16
Current report No. 3/2021
Subject: Interest rate on series BGK0223S017A bonds

Due to the ending fourth interest period and the commencing fifth interest period of the series BGK0223S017A bonds, Bank Gospodarstwa Krajowego hereby informs that the interest rate on the series BGK0223S017A bonds in the fifth interest period will be 0.70% per annum. The fifth interest period for the aformentioned series of bonds will run from 19 February 2021 to 19 August 2021.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
(pełna nazwa emitenta)
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-955Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie7
(ulica)(numer)
022/ 475 60 12022/ 475 92 16
(telefon)(fax)
SekretariatDIFO@bgk.plbgk.pl
(e-mail)(www)
525 00 12 372000017319
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Robert ZimaDyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania
2021-02-16Jacek KubikDyrektor Departamentu Skarbu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk