• Odbierz prezent
BALTIC BRIDGE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 marca 2021 roku (2021-03-02 11:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
BALTIC BRIDGE
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 marca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 marca 2021 r., na godz. 10:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31 (dalej jako: „Zgromadzenie”).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki informuje, że planowana zmiana polega na zmianie Art. 2 Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące Zgromadzenia oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na Zgromadzeniu prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.balticbridge.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie/WZA.
Załączniki
PlikOpis
BALTIC BRIDGE_ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_31 marca 2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
BALTIC BRIDGE-projekty uchwał_ZWZ_31 marca 2021.pdfProjekty Uchwał na ZWZ
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Baltic Bridge SA.pdfPolityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Baltic Bridge
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_dzialalnosci_w_2019_roku_BB_01-09-2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019
Zamierzone_zmiany_Statutu_Spolki_Baltic Bridge SA.pdfZamierzone zmiany Statutu spółki Baltic Bridge SA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BALTIC BRIDGE SA
(pełna nazwa emitenta)
BALTIC BRIDGEFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rondo ONZ1
(ulica)(numer)
022 116 66 66022 116 66 61
(telefon)(fax)
biuro@balticbridge.com.plwww.balticbridge.com.pl
(e-mail)(www)
796-006-96-26670821904
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk