• Odbierz prezent
Backlog grupy Rafako na koniec III kw. wyniósł 3,16 miliarda złotych

Wartość portfela zamówień grupy Rafako na koniec września 2018 roku wynosiła 3,16 mld zł, z czego do realizacji do końca roku pozostało około 0,35 mld zł - podała grupa w raporcie kwartalnym. Na 2019 rok przypada kwota około 2,16 mld zł, a na lata kolejne kwota około 0,65 mld zł.

Weź udział w darmowym kursie inwestycyjnym z Dawidem Augustynem

 BIORĘ UDZIAŁ

 

Największą część portfela stanowi projekt w Jaworznie (1 mld zł). Jak podano, portfel zamówień nie uwzględnia kontraktu w Opolu (3,2 mld zł przypadające na jednostkę dominującą zostało podzlecone w całości podmiotowi spoza grupy).

 

Największy udział w portfelu zamówień Rafako stanowią kontrakty z energetyki (ok. 87 proc.). Segment ropy i gazu stanowi natomiast 13 proc. wartości portfela.

 

Od początku roku Rafako pozyskało do portfela zamówień nowe kontrakty o wartości ok. 860 mln zł, z czego blisko 640 mln zł w segmencie energetyki oraz około 220 mln zł w segmencie ropy i gazu.

 

Dla porównania, wartość portfela grupy Rafako na koniec września 2017 wynosiła 3,05 mld zł.

 

Grupa Rafako odnotowała w trzecim kwartale 259,1 mln zł przychodów wobec 456,8 mln zł przed rokiem. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł w tym okresie 7 mln zł wobec 17,5 mln zł rok wcześniej.

 

Narastająco od początku roku grupa odnotowała 883,2 mln zł przychodów (1.328,7 mln zł rok wcześniej) i 21,7 mln zł zysku netto j. d. (25,8 mln zł przed rokiem).

Notowania: Rafako SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:RFK/

PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk