• Odbierz prezent
B24: Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 (2021-03-22 22:36)
fot. freepik.com
Zarząd Brand 24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020, na który składa się:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Brand 24 w 2020 roku (zawierające ujawnienia dla Jednostki Dominującej) uwzględniające wybrane dane finansowe jak również list Prezesa Zarządu oraz oświadczenia Zarządu Spółki;
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Brand 24 S.A. za 2020 rok;
- sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Brand 24 S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-22 22:36:26Michał SadowskiPrezes Zarządu
2021-03-22 22:36:26Piotr WierzejewskiCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk