• Odbierz prezent
B24: Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 (2021-03-22 22:34)
fot. freepik.com
Zarząd Brand 24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020, na który składa się:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Brand 24 w 2020 roku (zawierające ujawnienia dla Jednostki Dominującej) uwzględniające wybrane dane finansowe jak również list Prezesa Zarządu oraz oświadczenia Zarządu Spółki;
- jednostkowe sprawozdanie finansowe Brand 24 S.A. za 2020 rok;
- sprawozdanie firmy audytorskiej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Brand 24 S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-22 22:34:08Michał SadowskiPrezes Zarządu
2021-03-22 22:34:08Piotr WierzejewskiCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk