• Odbierz prezent
AUXILIA S.A.: Podjęcie decyzji o wstrzymaniu realizacji umowy ramowej w zakresie cesji wierzytelności odszkodowawczych (2021-03-11 16:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
AUXILIA S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o wstrzymaniu realizacji umowy ramowej w zakresie cesji wierzytelności odszkodowawczych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazanych w treści raportu bieżącego ESPI nr 26/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. o zawarciu przez Emitenta umowy ramowej o współpracy z PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu, realizowanej następnie we współpracy z PHI Wierzytelności sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która przejęła prawa i obowiązki partnera Emitenta wynikające ze wspomnianej powyżej umowy, a także pozostałych raportów bieżących Emitenta odnoszących się do realizowanych cesji wierzytelności odszkodowawczych, niniejszym informuje, iż w wyniku ustaleń pomiędzy stronami, w dniu 11 marca 2021 r. podjęta została decyzja o tymczasowym wstrzymaniu realizacji cesji wierzytelności odszkodowawczych na ustalonych dotychczas zasadach.

Decyzja podjęta została w związku z planowaną przez Emitenta rewizją warunków zawierania przedmiotowych transakcji, a także rozpoczęciem procesu pozyskiwania potencjalnych partnerów finansowych w zakresie współpracy na zasadach zbliżonych do warunków zawartych w przedmiotowej umowie ramowej.

Jednocześnie Zarząd Emitenta nie wyklucza kontynuowania współpracy w przypadku zidentyfikowania przez strony sprzyjających ku temu uwarunkowań. Powyższa ewentualność poddana zostanie szczegółowej analizie, na podstawie której Zarząd Emitenta podejmie decyzję o dalszym rozwoju działalności w obszarze cesji wierzytelności, która może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AUXILIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AUXILIA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-334Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zaolziańska4
(ulica)(numer)
+48 (71) 799 97 60 do 64+48 (71) 799 97 65
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992553857020186390
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Kamila BarszczewskaPrezes ZarząduBarszczewska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk