• Odbierz prezent
Auto Partner w 1Q 2021 roku: Dynamiczny wzrost skali i utrzymanie wysokiej rentowności

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, w I kwartale 2021 roku wypracowała bardzo dobrą sprzedaż i solidny zysk. Przy 28-procentowym wzroście przychodów ze sprzedaży (do 475,7 mln zł) zysk netto Grupy wzrósł o 198% do 37,8 mln zł.

Grupa kontynuowała dynamiczną ekspansję zagraniczną (+39% r/r do 214,0 mln zł) realizując sprzedaż na 28 rynkach. W Polsce Grupa zanotowała 20-proc. wzrost sprzedaży r/r (do 261,7 mln zł). Grupa utrzymuje dyscyplinę kosztową i wysoką rentowność. Marża brutto ze sprzedaży była zbliżona do poziomów z poprzednich kwartałów, a rok do roku wzrosła o 1,41 pp. do 27,6%. Na pozostałych poziomach rentowność również istotnie wzrosła r/r.

Dalszy istotny wzrost skali działania Grupa uzyskuje umacniając pozycję na rynkach zagranicznych, wzmacniając sprzedaż wysokomarżowych produktów i zachowując ceny produktów dostosowane do rosnących wcześniej kursów walut.

Pozytywny wpływ na poprawę rentowności miały m.in. ścisła kontrola kosztów operacyjnych niższe koszty finansowe, w efekcie obniżki kosztów odsetkowych (wynikających ze znaczącego spadku zadłużenia oraz historycznie najniższych stóp procentowych) oraz braku znaczących różnic kursowych.

Głównym rynkiem zbytu Grupy pozostaje rynek krajowy, który na koniec marca 2021 odpowiadał za ponad 55% łącznej sprzedaży, ale największe dynamiki przychodów Grupa regularnie notuje w eksporcie. Obecnie Grupa dystrybuuje części na 28 rynków.

Ten rok rozpoczęliśmy dobrą sprzedażą i poprawą zyskowności na wszystkich poziomach. Trzeba pamiętać, że zadziałał też efekt niskiej bazy rok wcześniej, gdyż w marcu 2020 sprzedaż spadła z powodu lockdownu. Dobre wyniki w I kwartale br., znacznie wyższe rok do roku, to także efekt wcześniej podjętych, właściwych decyzji m.in. dotyczących optymalizacji kosztów czy wyboru odpowiedniego momentu do dalszego rozwijania sieci dystrybucji. Część tych decyzji podjęliśmy jeszcze przed Covid-19. Mamy bardzo dobrą płynność, obniżyliśmy istotnie zobowiązania kredytowe, co dziś dodatkowo procentuje. Obecnie zwiększamy zatrudnienie, widzimy dobre perspektywy dla dystrybucji części samochodowych. Otoczenie rynkowe nam sprzyja, choć jednocześnie gospodarka wciąż pozostaje pod wpływem pandemii. Spodziewamy się w tym roku dalszego rozwoju rynku części samochodowych, mamy potencjał do zwiększania skali zarówno za granica jak i w kraju – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE PO 1Q 2021 ROKU:

PLN’000

1Q 2021

1Q 2020

Zmiana%

Przychody ze sprzedaży

475 689

371 103

28%

Sprzedaż w Polsce

261 707 

217 589 

20%

Sprzedaż zagraniczna

213 982 

153 514 

39%

Zysk brutto ze sprzedaży

131 425

97 296

35%

Marża brutto na sprzedaży

27,63%

26,2%

1,41 pp.

EBITDA

54 705

24 656

122%

Marża EBITDA

11,50%

6,64%

4,86%

EBIT

48 563

19 001

156%

Marża EBIT

10,21%

5,12%

5,09 pp.

Zysk brutto

46 726

15 696

198%

Zysk netto

37 755

12 678

198%

Marża netto

7,94%

3,42%

4,52 pp.

Powierzchnia magazynowa i sieć dystrybucji

Łączna powierzchnia magazynowa Grupy przekracza dziś 100 tys. mkw. Wraz ze wzrostem skali działania Grupa w 2020 roku zdecydowała o zwiększeniu powierzchni magazynowej hubu w Pruszkowie (o ponad 4,3 tys. mkw. czyli do blisko 13 tys. mkw.). Grupa w I kwartale br. otworzyła 6 nowych filii w Polsce, a od stycznia do 18 maja: 8 filii, co oznacza, że posiada obecnie 98 filii.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne. Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu, nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie, sieci 98 oddziałów (stan na 18.05.2021 r.) oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie. Łączna powierzchnia magazynowa Grupy Auto Partner wynosi ponad 100 tys. m². Auto Partner realizuje ponad 1 500 wyjazdów dziennie.

Grupa Auto Partner S.A. realizuje dużą część sprzedaży na rynku polskim, który po 2020 roku odpowiadał za 58% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła wówczas 42% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak: Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk