• Odbierz prezent
AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna – dofinansowanie Spółki w ramach Tarczy Antykryzysowej (2021-03-17 08:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
AUTO PARTNER S.A.
Temat
Informacja poufna – dofinansowanie Spółki w ramach Tarczy Antykryzysowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2021 r. powziął informację o wpływie na rachunek bankowy Spółki kwoty 7 493 534,72 zł od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z tytułu dofinansowania przyznanego w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Przyznane środki są przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Spółka otrzyma jeszcze jedną transzę w wysokości około 3 746 767 zł z tego samego tytułu.
Wniosek został złożony na podstawie 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.).
Wnioskowana łączna kwota: 11 240 302,08 zł, w tym: dofinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne: 1 648 794,12 zł, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników: 9 591 507,96 zł.
Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie ze względu na fakt, iż w okresie od 18 marca 2020 r. do dnia 17 kwietnia 2020 r. odnotowała spadek obrotów gospodarczych w stosunku do poprzedzającego 30-dniowego okresu porównawczego o 29,30 %.
Emitent zaznacza, że ostateczna decyzja co do ostatecznej wysokości dofinansowania oraz jego ewentualnego zwrotu zostanie podjęta po całkowitym rozliczeniu wniosku tj. w terminie do 30 maja 2021 r. lub w ciągu 30 dni od daty otrzymania ostatniej transzy oraz po ewentualnym przeprowadzeniu urzędowych kontroli w zakresie objętym dofinansowaniem.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AUTO PARTNER S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-150Bieruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ekonomiczna20
(ulica)(numer)
+48 32 325 15 00+48 32 325 15 20
(telefon)(fax)
zarzad@autoapartner.comwww.autopartner.com
(e-mail)(www)
6340011017276249079
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Andrzej Manowski Wiceprezes Zarządu
2021-03-17Piotr Janta Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk