• Odbierz prezent
AUGA GROUP AB: raport finansowy (2021-04-19 08:19)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
dlaemitentów papierów warto�ciowych prowadz¹cych dzia³alno�ę wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według
w walucie EUR
data przekazania: 2021-04-19
AUGA GROUP AB
(pełna nazwa emitenta)
AUGA GROUP ABSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
Wilno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konstitucijos ave21C
(ulica)(numer)
+370 (5) 2335340+370 (5) 2335345
(telefon)(fax)
info@auga.lthttp://augaorganics.com/global/en/
(e-mail)(www)
LT100001193419126264360
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
202020202019
Revenue8307371134
Operating profit68961009
Total comprehensive income attributable to equity holders24974141
Net cash generated from operating activities133735415
Net cash used in investing activities-7227-2443
Net cash generated from financing activities-7339-1519
Total assets213702206723
Total equity9281690075

Selected information above was extracted from the audited consolidated annual financial statements for the year ended 31 December 2020.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
AUGA group AB FS for 2020.7zAUGA group AB FS for 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Mindaugas AmbrasasCFO


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk