• Odbierz prezent
AUGA GROUP AB: raport finansowy (2021-02-26 16:48)
FALSEskorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2020
(rok)
dlaemitentów papierów warto�ciowych prowadz¹cych dzia³alno�ę wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według
w walucie EUR
data przekazania: 2021-02-26
AUGA GROUP AB
(pełna nazwa emitenta)
AUGA GROUP ABSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
Wilno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konstitucijos ave21C
(ulica)(numer)
+370 (5) 2335340+370 (5) 2335345
(telefon)(fax)
info@auga.lthttp://augaorganics.com/global/en/
(e-mail)(www)
LT100001193419126264360
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /półrocze / 2020półrocze /2019
Revenue8311471134
Operating profit158259847
Profit for the period943-3218
Total comprehensive income attributable to equity holders918-3228
Net cash generated from operating activities113815415
Net cash used in investing activities-7178-2443
Net cash generated from financing activities-5394-1519
Total assets212227206723
Total equity9185690075

Selected financial information above was extracted from the unaudited consolidated interim financial statements for the 12 months period ending 31 December 2020 of AUGA group, AB

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
AUGA group AB FS.7zAUGA group AB FS 20201231

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Mindaugas AmbrasasCFO


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk