• Odbierz prezent
ATREM S.A.: Zawarcie umowy kredytu z bankiem (2021-02-25 14:11)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr4/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ATREM S.A.
Temat


Zawarcie umowy kredytu z bankiem

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także zwaną Spółką) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 lutego 2021 r., zawarta została umowa kredytu pomiędzy Spółką a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany Bankiem) na kwotę kredytu w wysokości 7 mln PLN.

Zgodnie z umową, celem kredytu jest finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności na finansowanie/refinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie tłoczni gazu Odolanów, na zlecenie spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zgodnie z Umową o Kompleksową Realizację Inwestycji pn. „Rozbudowa Tłoczni Gazu Odolanów”, zawartą ze spółką pod firmą Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą w Warszawie oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy realizacji kontraktu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Kościeleckich3
(ulica)(numer)
+48 61 640 65 00+48 61 640 65 25
(telefon)(fax)
atrem@atrem.plwww.atrem.pl
(e-mail)(www)
777 24 28 084639688384
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25

Andrzej Goławski

Prezes Zarządu
2021-02-25

Przemysław Szmyt

Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk