• Odbierz prezent
ATON-HT S.A.: Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienie o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (2021-03-05 14:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
ATON-HT S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienie o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 5 marca 2021 r. otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu liczby akcji poniżej 5% ogólnej liczby głosów od Pana Macieja Kowalskiego na podstawie art. 69 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Przed zbyciem akcji Akcjonariusz posiadał 2 070 000 akcji stanowiących 10,51% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 10,25% udziału w głosach Spółki. Po sprzedaży akcji Akcjonariusz posiada 1 000 000 akcji stanowiących 5,08% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 4,95% udziału głosach Spółki.
W załączeniu zawiadomienie otrzymane od Akcjonariusza.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk